Wentylacja

Z uwagi na charakter instalacji systemy wentylacyjne dzielimy na dwa rodzaje: grawitacyjne i mechaniczne. Najpowszechniej projektowaną i budowaną jest tradycyjna instalacja grawitacyjna wykorzystująca różnicę potencjału pomiędzy temperaturą wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Z uwagi na rosnące wymogi dotyczące z jednej strony ekologii a z drugiej komfortu użytkownika coraz większą popularność zdobywa instalacja mechaniczna wyposażona w rekuperator - urządzenie odzyskujące ciepło z powietrza wyrzucanego poza budynek i kanały wentylacyjne dostarczające i odbierające powietrze z poszczególnych pomieszczeń w ściśle określonej ilości. Zaletą tego rozwiązania jest wysoki komfort dla użytkownika, a przy okazji znaczące obniżenie zapotrzebowania na ciepło.